De mooiste plek van Den Haag, het Lange Voorhout

Het Lange Voorhout in De Haque werd gebouwd in de Bronstijd. Het vroegste bewijs van menselijke aanwezigheid dateert uit de Midden Bronstijd, wat overeenkomt met de periode tussen 1500 en 1300 v.C., en wordt gevonden in veldlagen die houtskoolresten bevatten.

De graven van Holland bouwden hun eerste residentie in de buurt in de 13de eeuw, 1.000 jaar na het einde van de Romeinse tijd, en organiseerden toernooien op het nabijgelegen veld.

Lange Voorhout Den Haag The Haque

Lange Voorhout is een naam die dateert uit de 15de eeuw en verwijst naar een uitloper van het Haagse Bos. De bouw van de Kloosterkerk, die deel uitmaakt van een Dominicaans klooster, markeert het begin van een periode van historische betekenis. Het Lange Voorhout ontwikkelt geleidelijk de kenmerkende L-vorm die het onderscheidt.

 

In 1536, ter gelegenheid van het negende kapittel van de Orde van het Gulden Vlies, verbleef de keizer van de Nederlanden, Karel V, een paar dagen in Den Haag. Hij gaf opdracht om “vier rijen lindebomen te planten en te vestigen in de wijk Voorhout in Den Haag”. Tijdens de beeldenstorm van 1566 werd de Kloosterkerk geplunderd en geplunderd. Sinds 1589 deed de Kloosterkerk dienst als artilleriegieterij, ondergebracht in het koor.

De gedwongen ingebruikneming van de Kloosterkerk door de contraremonstranten in 1617 krijgt in de 17de eeuw de steun van prins Maurits. Met de komst naar Den Haag van keurvorst Frederik V van de Palts en zijn vrouw Elizabeth Stuart (“de Winterkoning en Winterkoningin”) in 1621, betrok het echtpaar een huis aan het Lange Voorhout, dat ze naar hun zoon Frederik V van de Palts noemden. De Kloosterkerk doet dienst als doopplaats voor negen van hun kinderen. Tijdens de Gouden Eeuw wordt het Voorhout omgevormd tot een ontmoetingsplaats voor de elite. De weigering van de Spaanse gezant om voorrang te verlenen aan het rijtuig van de Franse gezant doet de mogelijkheid van een ernstig diplomatiek incident rijzen.

Het Lange Voorhout in de achttiende eeuw

De meeste van de kleinere huizen op het Lange Voorhout zijn afgebroken en vervangen door statige gebouwen die nu nog in gebruik zijn en bewoond worden door adel en patriciërs. Toen stadhouder Willem IV en zijn gemalin prinses Anna in 1747 hun intrek namen in het Bentinckhuis op nummer 7 Lange Voorhout, werd dat beschouwd als een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. Voor de diplomaat Hendrik baron Hop, die op nummer 94 woonde, werd een karamelbonbonbon gemaakt die later naar hem genoemd werd.

 

Tijdens de negentiende eeuw

Met steun van het Triumviraat vecht Leopold graaf van Limburg Stirum vanaf Lange Voorhout 19 in november 1813 voor het herstel van het Huis van Oranje, dat uiteindelijk koning Willem I aan de macht brengt. De Basjkirische Kozakken sloegen hun kamp op in Lange Voorhout in december 1813, de dag nadat ze een erewacht hadden gevormd voor de inhuldiging van de koning in Amsterdam, en bleven er de rest van de maand.

Van 1813 tot 1817 diende het Hugenotenhuis, gelegen aan het Lange Voorhout 34, als de tijdelijke residentie en het paleis van de koning. Intussen diende het Huguetanhuis als tijdelijk verblijf van zijn zoon, de prins van Oranje. De patriciërswoning op Lange Voorhout 74 bood op verschillende momenten onderdak aan een aantal leden van de koninklijke familie. Op Lange Voorhout 5 werd de concertzaal en het theater Diligentia gebouwd, dat in 1821 zijn deuren opende. In 1866 richtte Charles Bernhard, hertog van Saksen-Weimar-Eisenach, een standbeeld op om de gebeurtenis te herdenken. Alexandrine Tinne, een fotografe en ontdekkingsreizigster die op nummer 32 woont, is degene die de eerste foto’s van het Lange Voorhout maakt, die ze in een geblindeerde koets ontwikkelt terwijl ze op het eiland is. Willem baron van Brienen von de Groote Lindt verkoopt in 1881 zijn stadspaleis op nummer 56 Lange Voorhout, dat een paar jaar later ingrijpend verbouwd en verbouwd wordt tot Hotel des Indes. In 1896 verhuist het schildersgenootschap Pulchri Studio naar Lange Voorhout 15, waar het sindsdien gebleven is.

Twintigste eeuw

Toen Paul Kruger, president van de Zuid-Afrikaanse Republiek, in december 1900 op Lange Voorhout 56 aankwam, stonden er drommen mensen te wachten om hem te begroeten. Lange Voorhout 74 was de plaats van het paleis van koningin Emma toen ze er in 1901 naartoe verhuisde. Gelukkig bleef de Kloosterkerk in 1912 gespaard van sloop. Helene Kröller-Müller opent in 1913 haar eerste museum aan het Lange Voorhout 1 in Amsterdam. Na Troelstra’s mislukte revolutiepoging op 18 november 1918 beginnen koningin Wilhelmina en prinses Juliana aan een calèche tocht door Voorhout, die door de verzamelde menigte met applaus wordt begroet. Na de Tweede Wereldoorlog werden een groot aantal statige huizen tot kantoren verbouwd. De Kloosterkerk heropent zich in 1957 in haar oorspronkelijke vorm. 1959 De opening van de kanselarij van de Amerikaanse ambassade in Den Haag, ontworpen door Marcel Breuer, wordt door een verbijsterd publiek in Den Haag bijgewoond. Koningin Juliana liet tijdens haar regeerperiode het Paleis Lange Voorhout verkopen en in een museum veranderen. Het paleis had gediend als zenuwcentrum voor kabinetsformaties en werd vaak als zodanig gebruikt. Het was duidelijk dat het Lange Voorhout in de loop van de jaren 1970 en 1980 achteruit ging en vervuild raakte. Vanwege dit verval werd in 1998 de Stichting Vrienden van het Lange Voorhout opgericht om te strijden voor het behoud van het Lange Voorhout en zijn belevingswaarde. De stichting is sindsdien actief. De stichting stimuleert ook culturele en andere activiteiten die een positieve invloed hebben op het klimaat, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers van het gebied.

De eenentwintigste eeuw

Het Lange Voorhout werd in 2009 volledig gerenoveerd. De grond werd opengegraven tot een diepte van drie meter en er werd een constructie gebouwd om de boomwortels te beschermen tegen blootstelling aan de elementen. Voor de jaarlijkse beeldententoonstelling werden betonnen palen gegraven en geplaatst om de beelden te ondersteunen. De terugkeer van de “luizenbankjes”, waar bezoekers naast elkaar kunnen zitten, en de restauratie van de verlichting tot haar 19de eeuwse uiterlijk. Op Prinsjesdag wordt de route van de gouden koets gemarkeerd door gouden kronen die op de lantaarns zijn aangebracht. Na zijn verhuizing naar Wassenaar is het gebouw van Marcel Breuer nu aangewezen als museum voor hedendaagse architectuur. Door de aanleg van het parkeerterrein van het Museumkwartier kunnen bewoners, gebruikers en bezoekers gemakkelijker van het Lange Voorhout genieten.

Bron: Lange Voorhout Den Haag